Vi skall vara det självklara valet när det gäller oberoende
IT-rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige


Vi skall vara det självklara valet när det gäller oberoende IT-rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige

Vad händer efter att man har gått Live? – Del 5

Det här är den sista artikeln som kommer ta upp några enkla saker att tänka på när systemet ska förvaltas efter att det går Live. Vill du...

Tre fallgropar att undvika när man byter affärssystem – Del 4

Tre fallgropar att undvika när det är dags att byta affärssystem Det finns mycket att tänka på när man ska byta affärssystem. Detta är en...

Valet av partner vid affärssystemsbyte – Del 3

  Del 3 av 5 - Valet av implementationspartner och förvaltare av affärssystemet.   Det finns mycket att tänka på när man ska...

Oberoende

affärscoacher

INVOLVUS och dess medarbetare är oberoende affärscoacher som är specialiserade på att framtidssäkra kundens verksamhet genom affärsdrivande IT-koncept och anpassad verksamhetsutveckling.

Rådgivare på insidan

Vi fungerar som rådgivare på insidan hos våra kunder med uppgift att analysera behov, inspirera till nya idéer och tillsammans med leverantörer designa affärsdrivande IT-lösningar som vi genomför på både operativ och strategisk nivå.

Långsiktig och flexibel partner

Våra kunder söker en långsiktig partner som erbjuder styrning och ledning av kritiska funktioner så att de snabbt kan ta rätt beslut i en tid när marknaden ständigt förändras och behovet av flexibel kompetensförstärkning är konstant.

Läsa mer om vad som händer hos oss och om våra projekt under aktuellt! 

Case

Sedan starten 2011 har vi hjälpt över 120 kunder att lyckas med sin IT.

Händer hos oss

Vi på INVOLVUS arbetar tillsammans för våra kunder.

Artiklar

Vi sitter på lång erfarenhet och bred kunskap, vi vill dela med oss av detta.