Många av våra kunder efterfrågar oberoende rådgivning, projektledning och kompetensförstärkning inom Digital marknadsföring.

Hur kan vi som företag synas i det sociala mediebruset?
Vilka kanaler skall vi finnas på?
Vilken kommunikationsstrategi skall vi ha och hur tar vi fram en Digital Marknadsplan som passar oss?
Vilka Reklam/Kommunikationsbyråer är rätt för oss att jobba med?

Vi välkomnar Elena Pettersson till INVOLVUS!
Elena är 25 år och har tagit examen från programmet i Affärsinformatik vid Högskolan i Borås, där hon studerat marknadsföring och informatik.

Elenas senaste uppdrag har varit inom Studentkåren i Borås där hon arbetat med påverkansarbete och organisationsutveckling. Under året har hon ansvarat för kommunikation och marknadsföring för organisationen och varit involverat i projekt både internt och externt. Hon har även varit en del av Högskolan i Borås ledningsgrupp och varit med i strategiska beslut och processer för lärosätet. Genom sitt uppdrag har hon erfarenhet av såväl styrelsearbete som projektledning och arbetsledarskap.

Elena har genom Marketing Internship på klocktillverkaren Daniel Wellingtons marknadsavdelning i Shenzhen (Kina) ansvarat för digital marknadsföring, kampanjer och influencers mot de ryska och filipinska marknaderna.

På INVOLVUS kommer Elena arbeta som oberoende Digital Marknadsstrateg, med detta kommer INVOLVUS att förse sina kunder med en utökad kompetens för att framtidssäkra deras position på marknaden.