Idag välkomnar vi Fredrik Norén till INVOLVUS i Borås.

Fredrik är 49 år och har lång erfarenhet från IT-branschen, han har arbetat som med såväl affärsutveckling som med drift och infrastruktur. Detta är andra gången som vi välkomnar Fredrik till INVOLVUS, så egentligen borde vi säga välkommen tillbaka!

Under sin frånvaro från INVOLVUS har han arbetat som IT-chef på Intersport, och affärsutvecklare på Office IT-Partner (numera Nordlo). Dessförinnan har han även hunnit med att arbeta som IT-chef på Jeeves och även affärskonsult på EDP.

All denna erfarenhet och kunskap tar Fredrik med sig in i rollen på INVOLVUS. Han uttrycker vikten av att hitta gemenskapen och arbeta tillsammans för att utveckla affären med stöd från IT och även låta IT utvecklas utifrån affärens behov och önskemål från verksamheten. Han berättar om hur viktigt det är att se helheten och arbeta effektivare och smartare tillsammans för att driva utvecklingen framåt.   

Hos oss på INVOLVUS ser Fredrik fram emot att arbeta med helheten inom såväl verksamhetsutveckling och affärsutveckling som IT hos våra kunder och ta ett övergripande strategiskt helhetsgrepp kring verksamheten. Med sin breda erfarenhet ser han också fram emot att få driva lyckade IT-projekt som går i hamn och uppfyller de uppsatta målen.

Om INVOLVUS

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering som förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål. Med lång erfarenhet fungerar vi som rådgivare/beställare på kundens sida med uppgiften att analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå. Vi ger kunderna ett komplett stöd för styrning och utveckling inom området.

INVOLVUS har kontor i Borås, Jönköping, Varberg och Karlstad.