Vi börjar det nya året med att välkomna Andreas Tärnegård till INVOLVUS Borås!

Andreas har lång erfarenhet och en bred bakgrund inom IT, ledarskap och affärsutveckling. Tidigare har Andreas varit på både Pulsen och Speed Group, men senast kommer han från MakeIT där han arbetat som VD. Han har erfarenhet av att arbeta med projektledning, konsultation, HR-frågor och ledarskap. Andreas har ett särskilt intresse i att stödja företag att hitta IT-lösningar som skapar mervärde och verksamhetsnytta.

“Jag ser fram emot att med min och mina nya kollegors erfarenhet och kompetens få möjligheten att hjälpa kunder från insidan och vara med och framtidssäkra deras verksamhet” säger Andreas.


Ni hittar Andreas på plats hos oss från och med den 2:a januari!

Om INVOLVUS

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering som förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål. Med lång erfarenhet fungerar vi som rådgivare/beställare på kundens sida med uppgiften att analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå. Vi ger kunderna ett komplett stöd för styrning och utveckling inom området.

INVOLVUS har kontor i Borås, Jönköping, Varberg och Karlstad