INVOLVUS anställer oberoende Digital Marknadsstrateg!

Många av våra kunder efterfrågar oberoende rådgivning, projektledning och kompetensförstärkning inom Digital marknadsföring. Hur kan vi som företag synas i det sociala mediebruset? Vilka kanaler skall vi finnas på? Vilken kommunikationsstrategi skall vi ha och hur tar...

INVOLVUS fortsätter att växa!

Vi välkomnar Clifford Carnmo till INVOLVUS. Clifford är 39 år och har de senaste 10 åren verkat som IT-chef, CTO och Utvecklingschef. Han kommer senast från Eton AB (Eton Shirts) där han verkade som IT-chef och ansvarade för global IT- infrastruktur, IT-avdelningen,...

Vi söker Affärsutvecklare inom IT & Digitalisering

INVOLVUS arbetar som oberoende rådgivare inom IT & Digitalisering och är i en expansiv fas där vi startar nya bolag och kontor i flera regioner. Nu vill vi expandera i Halland, Göteborg och Borås och söker därför flera personer med olika kompetenser, ålder och...

Konsten att äta en elefant!

Under Tisdagen höll Johan Karlsson ytterligare ett seminarium om GDPR, denna gången i Jönköping. Det handlade om förståelse och konsten att äta denna elefant i små bitar och göra det hanterbart för företag och organisationer. Har Ni som företag eller organisation inte...

IT-Mäklarna blir INVOLVUS

IT-mäklarna startade 2011 med affärsidén att erbjuda kompetensförstärkning på insidan hos företag avseende IT-rådgivning. Vi har gjort en fantastisk resa tillsammans med våra kunder. Idag erbjuder vi oberoende strategisk och operativ rådgivning, projektledning samt...

Föreläsning om GDPR i Jönköping

Tillsammans med OAS, vill vi bjuda in dig som kund till ett seminarium där vi rätar ut frågetecknen kring den nya dataskyddsförordningen GDPR. I maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Det innebär bland annat hårdare krav på hantering av...